Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

Wszystkie wydarzenia

Najbliższe wydarzenia


Scena Perspektywa
Scena Perspektywa to kameralna przestrzeń twórcza znajdująca się w Krakowie założona 18 stycznia 2019r. Skupia artystów działających w różnych dziedzinach sztuki. Łączy ich - pasja. Na pierwszym miejscu stoi człowiek, dalej proces twórczy, który w nim zachodzi oraz jego potrzeba i odwaga do wyrażania siebie.

Dyrektor Sceny